Skip to main content

Gaudium Real Estate ontwikkelt zorgwoningen in de gebiedsontwikkeling ‘High Park’ te Arnhem

De bestaande westvleugel van het ING-gebouw is gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouw woonzorg complex. Aan de Velperweg te Arnhem, op de locatie van het voormalige Westgebouw, wordt een nieuw woonzorg complex ontwikkeld. In het nieuwbouwcomplex zullen circa 45 appartementen gerealiseerd worden. Het complex wordt opgenomen in het parklandschap van High Park waardoor er een prettige en groene leefomgeving zal ontstaan. Voor toekomstig bewoners van dit complex bestaat straks de ultieme mogelijkheid tot voorzetting van de eigen levensstijl met bijhorend wooncomfort. De focus in het nieuwbouwcomplex ligt op wonen waarbij het zorgaspect zoveel mogelijk onzichtbaar aanwezig is.

Op de begane grond worden gemeenschappelijke woonruimten gerealiseerd, grenzend aan een besloten tuin. In de komende maanden zal het plan verder worden vormgegeven. Mocht u meer informatie wensen, neem dan gerust contact op met Gaudium Real Estate.

Het eigentijdse zorgcomplex wordt ontworpen door Powerhouse Company. Naar verwachting zal de bouw in de tweede helft van 2021 van start gaan.