Skip to main content

‘Seniorenquote’ in woonplannen geen overbodige luxe

Veel ontwikkelaars en beleggers richten zich op een brede woondoelgroep. Terwijl de woonvoorraad voor de (jongere) senioren nog nauwelijks gestalte krijgt. Welke gegevens kennen we tot nu toe?

  • In 2040 zijn ca. 12 miljoen inwoners in Nederland die 55 jaar of ouder zijn.
  • Rondom 2025 wordt de Nederlandse babyboom generatie 80 jaar. Ruim 950.000 volgens regiobeeld.nl.
  • Als gevolg van deze demografische factoren veranderen de woonwensen snel en ingrijpend en meestal ook acuut.
  • Het vermogen van (jonge) senioren maakt ze een interessante woondoelgroep.
  • De toenemende zorgvraag is een probleem, maar meer passende woonvormen kunnen zorgen voor minder acute zorgsituaties. Planbare zorg is immers beter te organiseren.

De meeste beleidsmakers zijn inmiddels doordrongen van de feiten en steeds vaker is dit al meegenomen in de algemene woonplannen. Maar het is van groot belang doelstellingen te formuleren en vaart te maken.

We kunnen bijvoorbeeld beginnen bij het oplossen van de veranderende woonbehoeften van de (jonge) senioren door passende en energiearme nieuwbouw toe te voegen. Bouw meer kwalitatief hoogwaardige woon communities in de buurt van dagelijkse voorzieningen, in bestaande of nieuwe woongebieden. Net als elke andere kritische doelgroep, moet ook dit grote marktsegment verleid worden om ergens te gaan wonen.

Daardoor komt ruimte vrij in de bestaande woningvoorraad, die mogelijk gemoderniseerd en energievriendelijk gemaakt kunnen worden met behulp van slimme technieken en financieringen. De doorstromende groepen kunnen dan zorgen voor het normaliseren van de huidige woningvoorraad en meer prijsevenwicht in diverse regio’s.

Hiermee is niet alles opgelost, maar een ‘Seniorenquote’ in de woningbouwplannen van onze gemeenten is inmiddels geen overbodige luxe meer.