Skip to main content

Gaudium Real Estate ontwikkelt zorgwoningen in Elias Beeckmankazerne in Ede.

Gaudium Real Estate heeft een overeenkomst gesloten met de gemeente Ede voor de herontwikkeling van 6, deels rijksmonumentale, gebouwen van de voormalige Elias Beeckmankazerne Noord in Ede.

Gaudium Real Estate ziet mogelijkheden voor de herontwikkeling van dit deel van de kazernegebouwen naar een zorglocatie met 50 tot 60 kamers en verschillende faciliteiten voor ouderen en zorgbehoevenden. Ook is er ruimte voor maximaal twintig nieuwbouwappartementen.

De Elias Beeckmankazerne ligt aan de oostzijde van Ede, aan de rand van de Veluwe. De gemeente is in 2010 eigenaar geworden van het complex. De afgelopen jaren is een gedeelte van de rijksmonumentale gebouwen al getransformeerd naar appartementen en zijn grondgebonden woningen gerealiseerd. De ontwikkeling van Gaudium Real Estate vormt het sluitstuk van een fraaie, groene en ruim opgezette gebiedsontwikkeling.